UDRUGA ZA PRIMARNU PRAVNU POMOĆ

I DRUGE OBLIKE POMOĆI "DRUGI VAL"

Udruga za primarnu pravnu pomoć i druge oblike pomoći "Drugi val" osnovana je s ciljem pružanja pravne pomoći u parničnim, ovršnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred sudovima, upravnim i javnopravnim tijelima svim osobama koje ispunjavanju uvjete iz članka 10. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; promicanja prava na humano postupanje prema starijim, bolesnim i nemoćnim osobama koje su zapuštene od strane obitelji te pomaganja u ostvarivanju svih prava iz socijalne sigurnosti i prava na obrazovanje djece i maloljetnika u obiteljima u kojima su česti nasilni ispadi i oblici teške ovisnosti o drogama i alkoholu; savjetovjetovanja i pomaganja u razvijanju osobnog identiteta i kreativnosti te brige o duševnom i tjelesnom zdravlju uz primjenu modernih metoda iz humanističke, alternativne i komplementarne medicine te umjetničkih i sportskih aktivnosti.

 

 

 

 

O nama