UDRUGA ZA PRIMARNU PRAVNU POMOĆ

I DRUGE OBLIKE POMOĆI "DRUGI VAL"

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge su:

 

-pružanje pravne pomoći općim pravnim informacijama, pravnim savjetima, sastavljanjem podnesaka pred javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj i pomoć u izvansudskom mirnom riješavanju sporova;

 

-planiranje projekata usmjerenih na ostvarivanje svrhe pravne pomoći te projekata za ostvarivanje ciljeva Udruge;

 

-širenje znanja putem organiziranja i održavanja prigodnih akcija, tribina i okruglih stolova s temama vezanim uz ciljeve djelovanja Udruge;

 

-razvijanje kreativnosti pojedinaca i poticanje slobodnog izražavanja mišljenja kroz provedbu projekata;

 

-suradnja s fizičkim i pravnim osobama vezano uz ciljeve i djelatnosti Udruge;

 

-ostale djelatnosti navedene u čl. 8. Statuta Udruge.

Djelatnost